EY

Senior Data Scientist

Job description

Zespół Data Science to dynamicznie rozwijający się zespół technologiczny, w którym ludzie realizują swoją pasję. Budujemy komponenty analityczne/ML/AI, konstruujemy prototypy, pilotujemy nowe technologie, tworzymy architekturę rozwiązania i wdrażamy zaawansowane produkty. Aplikujemy najnowsze algorytmy do pozyskiwania informacji z tekstu, przetwarzamy duże wolumeny danych, tworzymy modele predykcyjne oraz rozwiązania inteligentnej automatyzacji. Nasze rozwiązania wspierane przez najnowocześniejsze technologie i nowatorską platformę obejmują różne branże oraz sektory rynku.

Możliwości, które na Ciebie czekają:

Twoją rolą będzie udział w projektowaniu i wdrażaniu systemów wykorzystujących uczenie maszynowe do rozwiązywania problemów biznesowych. Będziesz szukać informacji ukrytych w dużych zbiorach danych, budować skalowalne rozwiązania oparte o potoki przetwarzania danych, budować modele sztucznej inteligencji a także wdrażac procesy monitorowania i aktualizacji modeli aby zapewnić gładką integrację rozwiązań AI na środowiskach klienckich.

Twoim zadaniem będzie wspieranie rozwoju biznesowego, mentoring młodszych członków zespołu oraz komunikacja z wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami domenowymi.

Będziesz pracować z najnowocześniejszymi technologiami, w zespole pasjonującym się rozwiązywaniem skomplikowanych problemów technologicznych i otwartym na nowe wyzwania.

Kogo szukamy:

 • Ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to informatyka, matematyka, statystyka lub pokrewne);
 • (Senior) Minimum 4 lata doświadczenia w realizacji projektów związanych z użyciem uczenia maszynowego;
 • Znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (w tym głębokiego) i zagadnień związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;
 • Bardzo dobra znajomość programowania (Python i SQL);
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne oraz rozwiązywania problemów;
 • Dobra umiejętność wizualizacji danych;
 • Doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do uczenia maszynowego (pyTorch, TensorFlow, h2o, scikit-learn, kedro);
 • Doświadczenie w metodykach zwinnych oraz w pracy z narzędziami wspierającymi współpracę zespołu w zakresie priorytetyzacji zadań, tworzenia kodu, kontroli wersji (GIT), dokumentacji;
 • Umiejętność przystępnej komunikacji treści technicznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w tworzeniu kreatywnych rozwiązań analitycznych pod kątem złożonych potrzeb biznesowych;
 • Znajomość przynajminej jednej domeny biznesowej (finanse, produkcja, media, etc.);
 • Znajomość platform analitycznych (Databricks, MS Fabrcis, etc.)
 • Znajomość narzędzi służących do przetwarzania dużych zbiorów danych (Apache Spark);
 • Doświadczenie w przynajmniej jednej dziedzinie związanej z głębokim uczeniem maszynowym (przetwarzanie tekstu, dźwięku lub obrazów);
 • Doświadczenie w tworzeniu prostych web-owych interfejsów i serwisów (HTML, FastAPI, Plotly, Streamlit);

Twoja przyszła rola:

 • Projektowanie i implementacja rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe we współpracy ze stroną biznesową;
 • Udział w zaawansowanych projektach Data Science w zakresie:
 • - Oceny możliwości w oparciu o artykuły naukowe i publikacje - Prototypowania rozwiązań
 • - Wdrażania i utrzymania komponentów analitycznych
 • Ewaluacja nowych technologii, bibliotek, podejść oraz proponowanie innowacyjnych rozwiązań;
 • Mentoring młodszych członków zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji merytorycznych oraz współpracy projektowej.

To oferujemy:

 • Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów
 • EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult University
 • Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery
 • Innovate EY – unikalne programy, w ramach których możesz stworzyć własny start-up, korzystając z naszego know-how i finansowania
 • Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych
 • Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania
 • Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline)

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. EY ogłosił - jako pierwsza firma z „wielkiej czwórki” - plan redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by osiągnąć cel zerowej emisji netto w 2025 roku. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych w roku fiskalnym 2023 o 43% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program Poziom Wyżej bez Barier, który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.