Job description

Twój zakres obowiązków


 • Analiza portfela klientów pod określony cel biznesowy bez jasno określonych czynników mogących wyjaśnić dane zjawisko (poszukiwanie przyczyn występowania danego zjawiska)
 • Budowa dedykowanych zmiennych analitycznych niezbędnych do modelowania
 • Budowa modeli scoringowych, klasyfikacyjnych, retencyjnych, segmentacji klientów z wykorzystaniem algorytmów data mining, machine learning, deep learning
 • Poszukiwanie nowych źródeł danych wzbogacających wiedzę o kliencie
 • Analiza, automatyzacja i optymalizacja procesu scorowania klientów w celu zapewnienia wysokiej jakości danych przy maksymalny skróceniu czasu dostarczenia scoringów
 • Poszukiwanie nowych źródeł danych i analiza potencjalnych eventów wspierających wiedzę o kliencie
 • Udział w projektach związanych z analizami klienckimi oraz informatycznymi realizującymi cele obszaru CRM


Nasze wymagania


 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (techniczne, informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonomiczne)
 • Praktyczna znajomość języków baz danych
 • Otwartość na korzystanie z ustalonego stocku technologicznego w obszarze CRM
 • Zaawansowana znajomość min. jednego silnika bazodanowego obejmująca optymalizację zapytań
 • Doświadczenie w budowie modeli predykcyjnych z wykorzystanie narzędzi komercyjnych (SAS) lub niekomercyjnych (Python, R). Rozumienie różnic z używania różnych wersji oprogramowania (w szczególności open source) i ich wpływu na procesy przetwarzania danych
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój i czerpanie z różnych perspektyw


To oferujemy


 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie (w tym system premiowy)
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy


Dodatkowo otrzymasz


 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.

Similar jobs

Browse All Jobs
Cognizant
February 28, 2024
British Airways
February 28, 2024

Senior Data Engineer

Babylist
February 28, 2024