Job description

Som Data Engineer hos oss på Forefront arbetar du tillsammans med andra Frontiers för att hjälpa våra kunder att på ett hållbart sätt lyckas med sin data- och molntransformation. Tillsammans med kunden vill vi göra avtryck och skapa förändring. Våra huvudpartners är Google och Microsoft vilket innebär att du kommer arbeta antingen på Google Cloud Platform eller Azure.

Kvalifikationer

Hos Forefront kan du förvänta dig att du får

Vara en del av ett härligt Analyticsteam och ett företag där vi arbetar tillsammans
Kompentensutvecklas genom utbildningar internt på Forefront och genom certifieringar inom områden du är intresserad av att förbättras inom
Bidra starkt och ta del av andras erfarenheter inom Data Engineering, samt vara en viktig del i att ligga i teknikens framkant, tex inom områden som Data Mesh och mikrotjänster
Arbeta med de senaste molnbaserade lösningar
Bygga storskaliga och realtids data pipelines
Hjälpa kunder ta bättre affärsbeslut genom att göra deras organisation mer datadriven
Arbeta med många olika kravställare och nyckelpersoner nära våra kunder

Vi tror att du behöver dessa färdigheter för att lyckas som Data Engineer hos Forefront

Är vetgirig, nyfiken och har ett driv för att utvecklas
Erfarenhet av molnbaserade Big Data-distributioner inom GCP, AWS eller Azure
Erfarenhet inom CD / CI och att bygga Data Pipelines
Vana att programmera inom något utvecklingsspråk, exempelvis Python, Java eller Scala

Som en del av Forefront är du en Frontier. Vi Frontiers har passion, vill göra skillnad och bryta ny mark. Våra värderingar är tydliga och styr oss i vardagen såväl som när vi växer. Rätt kompetens är oerhört viktig, men personen bakom dem är och kommer alltid att vara ännu viktigare.

En dynamisk och lättrörlig organisation

Inspirerande och idérika kollegor

Senaste tekniska lösningarna

Närhet till affär och kund

Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

Ett företag att växa tillsammans med över tid

Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Avsikt
Avsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

Avtryck
Avtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

Insikt
Det är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

Tillsammans
Tillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

Utsikt
Utsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Claes Karlsson | Kontaktperson

Skicka email

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.