KZINSPIRE

Machine Learning Engineer - zdalnie

Job description

Dla naszego partnera firmy STX Next rozpoczynamy rekrutację na stanowisko Machine Learning Engineer!

Firma STX Next to największy w Europie Pythonowy Software House z ponad 16-letnim doświadczeniem, 5 biurami w Polsce i głębokim zaangażowaniem w zasady Agile. Dołącz do grupy ponad 400 profesjonalistów, którzy pomagają klientom w tworzeniu wyjątkowych produktów.

Twoja rola w zespole
 • Współpraca z zespołem Machine Learning Engineer oraz praca nad tworzeniem niestandardowych potoków danych.
 • Współpraca z klientami zewnętrznymi, zespołami, właścicielami danych i architektami rozwiązań w celu niezawodnego tworzenia przepływów danych.
 • Monitorowanie przepływów danych i ich ciągłe ulepszanie
Poziom wiedzy i kwalifikacje
 • Silne podstawy teoretyczne z zakresu Machine Learning w tym doświadczenie komercyjne w obszarach takich jak CNN, RNN, LSTM, GAN, Transformer, Autoencoder, uczenie transferowe, klasyfikacja, regresja, klastrowanie, ensemble (boosting, bagging, stacking),
 • Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z wykorzystaniem metod NLP, takich jak osadzanie słów i torba słów (GloVe, ELMo, BERT, RoBERTa, Word2Vec, TF-IDF), rozpoznawanie nazwanych podmiotów, podsumowywanie tekstu, modelowanie tematów, tagowanie części mowy, chatboty
 • Doświadczenie w korzystaniu z nowoczesnego stosu technologii uczenia maszynowego, w tym Jupyter Notebook, Keras/Tensorflow/PyTorch, scikit-learn, pandas, numpy, Google AI Platform, AWS Sagemaker
 • Doświadczenie w codziennej pracy przy projektowaniu skalowalnych, rozproszonych i niezawodnych rozwiązań do przetwarzania danych, w tym potoków danych, zaawansowanych procesów ETL, hurtowni danych, data lake, data scrapingu
 • Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z różnych baz danych takich jak MySQL, PostgreSQL, RDS, Redshift, BigQuery, DynamoDB, MongoDB, CouchDB, Neo4j, Hbase, Cassandra
 • Doświadczenie w korzystaniu z co najmniej jednego z systemów komunikacyjnych, takich jak Kafka, SQS, Cloud Pub/Sub, RabbitMQ, ActiveMQ, Celery, Redis
 • Dobre doświadczenie z co najmniej jednym dostawcą chmury, takim jak Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure
 • Praktyczne doświadczenie w automatyzacji procesów z CI/CD i docker
 • Zrozumienie ograniczeń wątków Pythona i architektury wieloprocesowej
 • Doświadczenie w Pythonie 3.x
 • Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do wersjonowania kodu, takich jak Git
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (minimum B2)

Mile widziane

 • Zrozumienie i doświadczenie komercyjne w projektowaniu schematów hurtowni danych i
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemami przetwarzania czasu rzeczywistego z wykorzystaniem Apache Flink, Apache Storm, Kinesis, Dataflow
 • Doświadczenie w pracy z systemami rozproszonymi m.in. Hadoop, Pig, Spark, Dask
 • Doświadczenie z przynajmniej jednym frameworkiem webowym w Pythonie, takim jak Django, Pyramid lub Flask
 • Silne umiejętności testowania jednostkowego i debugowania
Co zyskujesz
 • Zatrudnienie na B2B Regular do 16 800 zł + VAT, Senior do 25 200 zł + VAT ( Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest przy założeniu 168 godzin przepracowanych w ciągu miesiąca. Wynagrodzenie może ulec zmianie w zależności od ilości dni roboczych w danym miesiącu)
 • Budżet szkoleniowy
 • Dopłatę do Multisport
 • Dopłatę do Medicoveru,
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy w 100% zdalnej

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.