3D-ICT

Lead Data Engineer

Job description

Organisatie

Het team maakt deel uit van de I&T-afdeling en helpt onze klant om een datagedreven organisatie te zijn. Daartoe levert het team rapporten en dashboards op, die management en alle teams in staat stellen om via interactieve dashboards prestaties continue op te volgen en problemen vroegtijdig te detecteren. Naast de interne rapportering (in OBI en MicroStrategy) worden ook een set van externe rapporten (via Arvastat) opgeleverd.
Daarnaast zorgt het team voor aanlevering van data aan de afdeling Strategie. Via een doorgedreven inzicht in data van onze klant en de markt waarin ze opereert, leveren zij doordacht en proactief advies richting het management.
Tot slot zorgt het team er ook voor dat het AI-team de nodige info ter beschikking krijgt die het team toelaat om via statistische technieken inzichten te ontsluiten uit de data.

Functie-eisen

Competenties:
 • Je spreekt Nederlands en kunt je mondeling goed uit de slag trekken in het Engels.
 • Aantoonbare ervaring in het design en/of ontwikkelen van ETL dataflows of data pipelines of met ODI/Oracle BI, SAS, Apache NiFi, Apache spark of vergelijkbare tools
 • Begrip van Agile (E2E Agiliteit; Mindset; Business Value; Openheid voor change,….) en Scrum en kan deze toepassen
 • Kennis van No Sql databases, unstructuctured data, grote data volumes en hoe hiermee om te gaan
 • Kennis opbouw van een DWH en datamodellering (3e NV, data vault, dimensioneel)
 • Grondige kennis van db programmeertalen zoals PL-SQL
 • Ervaring in het tunen van grote datawarehouses

Je fungeert als kennisbaken binnen het team en neemt andere teamleden op sleeptouw. Je bent o.a. in staat om :


 • Richtlijnen voor ontwikkeling van bepaalde componenten te bepalen of te confirmeren
 • Richtlijnen voor ontwikkeling te documenteren en deze kennis actief verdelen in het team
 • Controleren of de richtlijnen voor ontwikkeling gevolgd worden en gepaste actie nemen indien dit niet het geval is.
 • Uniformiseren van code waar mogelijk
 • Definiëren hoe tools ingezet worden bij deploys naar hogere omgevingen
 • Kader zetten voor deploy en release van nieuwe code
 • Opzetten van een systeem voor monitoren van code kwaliteit
 • Opzetten van een systeem voor monitoren van performantie van de code
 • Documenteren van standaarden in ontwikkeling van componenten
 • Uitdragen van deze standaarden
 • Nieuwe mensen meenemen in de standaarden voor ontwikkeling van componenten
Wenselijke competenties:
 • Bewezen kennis van CDP (Cloudera dataplatfrom) in een data & analytics context is een troef. Je kan die kennis staven door de nodige certificaties, relevante ervaring of een specifiek leertraject.
 • Aantoonbare ervaring van implementatie in ODI (Oracle Data Integrator)
 • Rapportering via OBI – weten wat de mogelijkheden zijn, welke data er nodig is, wat de beperkingen zijn van tools.
 • Rapportering via Microstrategy – weten wat de mogelijkheden zijn, welke data er nodig is, wat de beperkingen zijn van tools.
 • Kennis van Apache NiFi
 • Kennis van Kafka
 • Dremio (data as a service platform) – begrijpen wat de mogelijkheden zijn van deze of gelijkaardige oplossingen
 • Event driven architectuur – begrijpen wat dit betekent op gebied van data
 • Kennis van het definiëren en maken van dashboards/rapporten/visualisatiemogelijkheden

Inlichtingen

Stephanie Aerts +32 3 202 05 06

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.