Skatteforvaltningen, Ribe

Erfaren Data Scientist til datadrevet, strategisk ...

Job description

Har du solide kompetencer indenfor R og kan du skabe sammenhæng mellem dataanalyse, datavisualisering og forretningsbehov? Kan du forklare dataanalyser til kolleger og skabe begejstring for at bruge den nye viden? Så har vi et job, hvor du får mulighed for at løfte datadreven forretningsudvikling op på strategisk niveau og være tæt på ledelsen. Du får mulighed for at præge fremtidens personbeskatning i Danmark og så ovenikøbet i et godt arbejdsmiljø, hvor der er life-work balance og gode udviklingsmuligheder.

Analyse og Trends
Proceskontoret for Analyse og Trends sikrer løbende forretningsudvikling af personbeskatningen i Danmark. Kontorets 17 dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere er fordelt på 4 teams: Automatisering, Data, Strategi samt Forretningsanalyser og -processer. De fire teams bidrager med datadrevne analyser, automatiseringsløsninger, og oplæg til beslutningsgrundlag for direktion og ledelse.

Vi søger en erfaren Data Scientist til Team Data, der fagligt kan drive arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data om skatteydere effektivt og innovativt til gavn for en korrekt skattebetaling. Teamet arbejder med datadreven forretningsudvikling bl.a. indenfor kontrolmiljøet for hele personbeskatningen i Danmark og udvikler datamodeller, som kan understøtte beslutninger om disponering af kontrolopgaven. Opgaverne kommer fra en udviklingsbacklog, som er prioriteret og afstemt med ledelsen. Vi afklarer, hvilke forretningsindsigter, der skal skabes, og hvor vi har brugbare data. Dernæst indsamler vi data, koder i R og validerer analyseresultater med forretningen. Endelig kommunikerer og formidler vi indsigterne til resten af forretningen.

Ansvarsområde og opgaver
En af dine vigtigste opgaver bliver, sammen med resten af teamet og ledelsen, at sætte den strategiske og metodiske retning for teamets arbejde. Da vi skal fordoble antallet af kollegaer i teamet over det næste halve år, har vi brug for et solidt forretningsstrategisk perspektiv på data. Desuden bliver din primære opgave at understøtte teamets metodevalg og kvalitet i leverancer.

Alt efter dine kompetencer og ønsker tilbyder vi opgaver indenfor de forskellige faser af vores udviklingsarbejde – eks.:


 • At afdække behovet for forretningsindsigter og undersøge relevante datakilder
 • At sikre sammenhæng mellem konkrete analyser og forretningsbehov, herunder tilpasse analysernes kompleksitet til det efterspurgte
 • Selvstændigt at identificere og analysere udviklingsbehov ud fra data og formulere nye løsninger, som skaber sammenhængende flerårig udvikling af Skattestyrelsens personbeskatning.
 • At gennemføre analyseprojekter i samarbejde med forretningen, herunder validere data og analyseindsigter med højtspecialiserede skattefaglige kollegaer
 • At lave udstillingsløsninger for forskellige dataanalyser og kommunikere analyser og resultater både internt og eksternt
 • At bruge din metodiske dataforståelse til at gøre komplekse problemstillinger simple.
Dine kompetencer :


 • Du har erfaring med at arbejde med datadreven forretningsudvikling, og har visionerne for den tekniske udvikling af datamodeller
 • Det er vigtigt, at du har mindst 5 års erfaring med kodning og gerne i R
 • Har erfaring med at rengøre data (data pre-proccessing) og er skarp til Excel. Det er en fordel, hvis du har kendskab til SQL og BO (Business Object).
 • Du kan håndtere store datamængder, har den nødvendige systematik og det overblik det kræver at analysere data
 • Du er en stærk analytiker, der formår at omsætte data til forretningsindsigter
 • Du kan arbejde selvstændigt med en høj ansvarsfølelse og stor eksekveringskraft. Du er ikke bange for at sige til, hvis du har brug for hjælp eller sparring.
Derudover vil det være en fordel, hvis:


 • Du har kendskab til en variation af modelleringsteknikker, der kan bruges inden for emner som prioritering, segmentering og prædiktion, og kan implementere teknikkerne korrekt på data.
 • Du er drevet af at gøre en forskel, tænke nyt og finde løsninger på nye udfordringer
 • Du er proaktiv, engageret, initiativrig og lyttende, og du formår at skabe gode relationer internt såvel som eksternt.
Vi tilbyder
Vi har et rigtigt godt hold bestående af en kontorchef og 17 medarbejdere, der kommer godt ud af det med hinanden. Vi sætter stor pris på sparring og udveksling af erfaringer blandt kollegaer – og vi har løbende fokus på teambuilding. Vi husker altid på, at det skal være sjovt at gå på arbejde ligesom vi husker, at der skal være balance mellem arbejde og privatliv.

Vi bygger vores arbejde på en struktureret tilgang til forretningsudvikling bl.a. via en værktøjskasse med udviklingsmetoder, som vi konstant udvikler og anvender i vores analysearbejde. Vi sætter struktur på komplekse problemstillinger bl.a. via datadrevne analyser, bygger automatiseringsløsninger og etablerer samlede moderniseringsplaner for forretningsudviklingen. Vi sætter en ære i at levere dataunderbyggede produkter af høj faglig og skriftlig kvalitet – uanset om leverancen er til den interne forretning eller til Skattestyrelsens direktion.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest 17. januar 2022 kl. 12:00. Spørgsmål besvares gerne af kontorchef Karl Kristian Andersen på telefon 72 38 33 03. Vi forventer at afholde første runde samtaler i uge 2 og uge 3. Der indgår evt. case samt en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Anden runde samtaler er foreløbigt planlagt til 20 . januar 2022 .

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Sorsigvej 35, 6760 Ribe. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Skattestyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.