ING

Junior Data Scientist (Pion Finansów)

Job description

Twoje zadania:

 • Tworzenie i utrzymanie zaawansowanych modeli analitycznych umożliwiających przeprowadzenie audytu wewnętrznego danych finansowych (dochodowość, koszty, wolumeny)
 • Tworzenie i utrzymanie zaawansowanych modeli analitycznych umożliwiających prognozowanie (przykładowo: bilansu i wyniku banku)

Nasze cele:

 • Wprowadzenie w Pionie Finansów Data Science
 • Automatyzacja procesu raportowania z wykorzystaniem AI
 • Przyspieszenie wykrywania potencjalnych problemów
 • Pogłębienie analiz, wyjście poza schemat

Jesteś osobą, której szukamy, jeśli:

 • jesteś studentem/studentką ostatnich lat/absolwentem: informatyki, automatyki, matematyki, statystyki, ekonometrii lub metod ilościowych
 • posiadasz wiedzę dziedzinową z zakresu:
  • modele regresyjne
  • modele szeregów czasowych
  • analiza bayesowska
  • data mining
  • drzewa decyzyjne, SVM, modele segmentacyjne
  • deep learning
 • potrafisz nas wesprzeć w następujących narzędziach:
  • Python
  • SAS
  • T-SQL, PL/SQL
 • chcesz pracować na dużych zbiorach danych wykorzystując:
  • Hadoopa
  • Sparka
 • sprawnie przetwarzasz i analizujesz duże wolumeny danych
 • mile widziane - posiadasz umiejętność data-storytelling

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.