'Data Analyst for Customer insights' in the Digita...

Company:
Location: Ballerup

*** Mention DataYoshi when applying ***

Are you looking for meaningful challenges in your student position? And are you interested in organizations where health, environment and front runner innovation are connected? Then you got it with us in Pfizer. We work with a global outlook in a local culture, we play each other stronger, a place to kickstart your career in an innovative environment together with 157 colleagues from 13 different countries.

The Position

You get the opportunity to deep dive into our customer database to analyse data, and further translate data into customer insights and reports to support our commercial teams by identifying activities that supports health care professionals (HCPs) and patients within the therapy areas: General practitioners (GPs), oncology, vaccines, hospital area, rare diseases and immunology.

Examples of tasks and projects:

 • Collect and analyse data from multichannel customer touchpoints
 • Performance analysis of email marketing campaigns, support A/B testing
 • Persona mapping
 • Build tracking structure and performance reports
 • Develop and present quarterly, half year and yearly performance reports and customer analysis
 • Detect new strategic opportunities for the business
  • Here you can add your own projects you will find relevant*

Experience considered as a plus:

 • Adobe analytics
 • Google analytics
 • Dashboard set-up
 • MS Office, particularly Excel and PowerPoint

The Team

We are a team of 6 people who support digital activities across the business. We support all digital platforms, campaign development and support, content creation and activation, digital media planning, development of websites CMS projects and Apps, cooperation with global business technology, inbound marketing, and anything else in between. In this role, you will have a central position in the team and be the one of the go-to persons for the deep insights in our digital relations to patients, HCPs and other important stakeholders.

Is this you?

You are perhaps enrolled in your 4th semester or onwards in your bachelor’s degree or in your master’s program at ITU, CBS or similar relevant education. You have a natural interest for digital footprints and data, and you can transform data and insights into cohesive reports on behaviours. You are a great communicator of your analysis and find it fun to deliver reports that are easy to read and understand. You have an excellent understanding of the English language but can also communicate in Danish. Finally, you can use tools and theory from your studies – because we love to expand our knowledge and hope to learn just as much from you as we can offer you in return. Is this you? Then please send us your cover letter and CV.

Job start: As soon as possible

Hours: Approximately 2 days per week – We are flexible around you schedule, exams, etc.

Workplace: We are currently working remotely due to Covid-19 restriction, otherwise we expect you to work min. once a week from our office: Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup

Interviews: We will take candidates into the recruitment process continuously so don’t hesitate to submit your cover letter and CV, no later than 23rd March 2021. We are looking forward to hearing from you.

”Data Analyst for Customer insights” til Digital team (studentermedhjælper)

Er du på udkig efter meningsfulde udfordringer, mens du studerer? Og har et ønske om at arbejde i en organisation, hvor sundhed, miljø og innovation i forreste linje hænger uløseligt sammen? Det er netop, hvad du får sammen med os i Pfizer. At arbejde sammen med os er lig med globalt udsyn i en lokal kultur, hvor vi spiller hinanden stærkere, og et startskud på din karriere, der kan udvikle sig over tid i et innovativt miljø, i en organisation med 157 kollegaer fra 13 forskellige lande.

Stillingen

Du får mulighed for at dykke ned i vores data og omsætte dine indsigter til brugbare customer insights rapporter for vores kommercielle teams ved at identificere potentielle nye retninger og aktiviteter, der kan støtte op om patienter og sundhedspersonale inden for områderne: De praktiserende læger, onkologi, vacciner, hospitalsområdet, sjældne sygdomme og immunologi.

Opgavetyper:

 • Indsamle og analysere data fra kunde-touchpoints
 • Performance analyse af email marketing kampagner, A/B test
 • Persona mapping ud fra analytics og data
 • Supporterer A/B testing af indhold i samarbejde med web editor
 • Opbygge og strukturere link tracking og performance rapporter
 • Udarbejde og præsentere kvartals-, halvårs- og årsrapporteringer til business units
 • Opspore og udvikle nye data, der kan anvendes strategisk i forretningen
  • Og her kan du selv tilføje dit bud på relevante opgaver*

Erfaring med disse programmer er et plus:

Adobe analytics

Google analytics

Dashboard set-up

MS Office, specielt Excel og PowerPoint

Teamet

Vi er et team på 6, der tilsammen udgør det digitale team, som supporterer hele forretningens digitale aktiviteter. Vi dækker derfor vores digitale platformsarkitektur, digital kampagneudvikling, content creation og aktivering, digital medieplaner, udvikling af web og app, samarbejde med globale technology teams, inbound marketing og alt derimellem. Med denne rolle vil du få en central plads på holdet, og være den med indblik i vores digitale relation til patienter, sundhedspersoner og øvrige vigtige stakeholders samt levere brugbare customer insights og analytics til hele forretningen via dine rapporter.

Er det dig?

Du må meget gerne være på min. 4. semester på din bachelor uddannelse eller kandidatgrad på eks. ITU, CBS eller anden relevant uddannelse. Du har en naturlig interesse for dataanalyse og digitale footprints og formår at omsætte data til indsigter. Du er god til at formidle de indsigter, du når frem til i dine analyser og synes, at det er sjovt at levere rapporter, der er hurtige at aflæse og forstå. Du er flydende på engelsk og begår dig også på dansk. Sidst men ikke mindst ser vi gerne, at du anvender viden og værktøjer fra din uddannelse – for vi elsker ny viden og håber, at du kan lære os lige så meget, som vi kan lære dig. Er det dig? Så send gerne en motiveret ansøgning og CV.

Tiltrædelse: Snarest muligt

Timer: ca 2 dage om ugen – vi er fleksible omkring eksamensperioder, dit skema mv.

Arbejdssted: Pt. Arbejder vi hjemmefra pga. Covid-19 restriktioner, ellers ser vi dig gerne min. 1 dag om ugen på vores kontor: Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup

Interviews: Vi gennemfører jobsamtaler løbende så send din motivation og CV senest den 23. marts. Vi glæder os til at høre fra dig.

*** Mention DataYoshi when applying ***