Agència Catalana de Turisme

EMT_176-21 Data analyst - Agència Catalana de Turi...

Job description

Quina seria la meva feina?

Formaries part de la unitat de Model Turístic i Recerca, que persegueix l’objectiu de disposar d'un sistema d'intel·ligència de mercat reforçat, capaç de proporcionar informació pràctica per al sector i d'ajudar a la presa de decisions.

La missió principal del Data Analyst seria dur a terme el desenvolupament de la plataforma Intel·litur tant a nivell tecnològic com de càrrega de continguts a partir del que expressa el Pla de recerca de l’ACT i el Roadmap específic de desplegament de la plataforma tecnològic i el seu encaix dins l’ecosistema digital de l’ACT.

El desplegament correcte de la plataforma ha de permetre una transferència de coneixement òptima per al sector turístic així com afavorir la transformació cap a la cultura de la dada del personal de la pròpia ACT.

Les teves funcions en relació a cada projecte serien:

PROJECTE INTEL·LITUR dins del PLA DE MÀRQUETING 2018-2022

 • Fer seguiment del desplegament de la plataforma de dades amb l’empresa tecnològica desenvolupadora.
 • Vetllar per l’encaix de la plataforma a l’extranet i al CRM de l’ACT.
 • Plantejar els dashboards de sortida de dades de dades massives dins de la plataforma així com la llibreria virtual i l’espai de transferència de continguts.
 • Coordinar amb la tècnica de continguts el pla de continguts.
 • Actualitzar les subscripcions a bases de dades de dades massives actuals i optimització de els variables requerides per assolir els indicadors marcats pel Pla de recerca de l’ACT.
 • Identificar nous/ves proveïdors/es de dades massives per tal d’assolir els indicadors marcats pel Pla de recerca de l’ACT.
 • Responsabilitzar-se de la correcta distribució de la partida pressupostària dedicada a les dades massives.
 • Elaborar d’informes a partir de les dades de les plataformes existents, tant periòdics com puntuals si així es requereix.
 • Assistir a reunions i realitzar presentacions sobre dades turístiques.

PROJECTE CULTURA DE LA DADA a l’ACT dins de l’àmbit del PLA DE RECERCA

 • Donar suport a la unitat en programació de Power BI d’aquelles dades que requereixin d’aquest tractament: enquestes internes, dades de tercers (partners...).
 • Donar suport a la unitat en transferència de dades al portal de Dades Obertes
 • Realitzar acompanyament en la lectura de dades al personal de l’ACT.

Busquem una persona positiva, metòdica i amb capacitat d’anàlisi i síntesi que comparteixi els nostres valors d’innovació, compromís i visió global per treballar com a Data Analyst.

Amb orientació a resultats i a client/a, alhora que sàpiga treballar en equip i tingui habilitats comunicatives.

Requisits:

 • Titulació universitària en Econòmiques, ADE, Enginyeria, Informàtica o similar. Es valorarà que tingui un títol d’ analista de dades (dades massives), científic de dades o similar.
 • Coneixements avançats de l’eina PowerBI i d’altres programes de Business Intelligence.
 • Coneixements bàsics de maquetació de documents.
 • Idiomes: coneixements orals i escrits de català (nivell C), castellà i anglès (B2 o equivalent). Es valorarà el coneixement d’altres idiomes com el francès.

Quines serien les característiques?

 • Data d’inici: novembre - desembre 2021
 • Horari: dilluns a divendres de 8h a 15h + una tarda de 16 a 18:30h (modalitat teletreball i presencial, amb flexibilitat horària)
 • Lloc: Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona

T’animes a acompanyar-nos en aquest gran repte?

Envia’ns la teva candidatura!

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.