ZF Group

Data Analyst Trainee (Technical Risk Analysis)

Job description

Obowiązki:

• Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będziesz zarządzać danymi analizy ryzyka, tworząc i

koordynując dokumentację wymaganą za pośrednictwem pakietu biurowego Microsoft, w tym

Power Bi i SharePoint, na temat nowych i istniejących produktów w naszych centrach rozwoju w

Europie;

• Praca w aktywnym globalnym zespole FMEA i praca nad wdrożeniem nowych pomysłów w

organizacji;

• Koordynowanie i przechowywanie dokumentacji komputerowej opartej na danych serwera CARM

poprzez oprogramowanie APIS-IQRM;

• Planowanie spotkań we współpracy z udziałowcami FMEA w celu zapewnienia aktualizacji

metodologii FMEA przez procedury, procesy i dokumentację;

• Będziesz działać jako osoba pośrednicząca w przekazywaniu dokumentacji między różnymi

lokalizacjami.


Wymagania:

• Tytuł inżyniera lub perspektywa jego uzyskania w najbliższej przyszłości;

• Doświadczenie z pakietem Microsoft Office (również VBA) do tworzenia dokumentacji;

• Znajomość narzędzi PowerBi i SharePoint;

• Biegła znajomość języka angielskiego;

• Chęć proaktywnego tworzenia informacji i dzielenia się pomysłami w globalnym zespole.


Oferujemy:

• Pracę z najnowszymi technologiami w motoryzacji;

• Doskonałą atmosferę i możliwość współpracy międzynarodowej;

• Pakiet dodatkowych świadczeń;

• Prywatną opiekę medyczną;

• Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy hybrydowej.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.