Accenture

Praktyki Data Engineer & Data Analyst

Job description

Poszukujemy osób pragnących rozwijać się w technologiach Cloud i Big Data przy tworzeniu najnowszych rozwiązań z dziedziny Business Intelligence.

Ogłoszenie skierowane jest nie tylko do osób posiadających wcześniejsze doświadczenie w pracy z wymienionymi technologiami.

W trakcie trwania praktyk, będziesz współpracować z wykwalifkowanymi specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy pomogą Ci wdrożyć się w codzienne obowiązki i od których będziesz w stanie nauczyć się najlepszych praktyk w realizacji rozwiązań komercyjnych.

Projekty w których będziesz mógł wziąć udział, związane są z pracą dla klientów z Polski jak i kientów międzynarodowych.

Będziesz miał szansę pracować w obszarach takich jak bankowść i finanse, transport i infrastruktura, energetyka, przemysł oraz wiele innych.

Czego od Ciebie oczekujemy:


 • Aktywnego statusu studenta (must have)

 • Dyspozycyjności minimum 30h/tyg. (must have)

 • Podstawowej znajomości SQL (must have)

 • Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2 (must have)

 • Chęci rozwijania kompetencji w obszarze Big Data / Data Analytics

 • Zainteresowania nauką nowych narzędzi oraz technologii chmurowych

 • Zaangażowania w realizację powierzonych zadań


 • Mile widziane (ale nie wymagane):


 • Podstawy Power BI w postaci modelowania, składni języka DAX oraz przygotowania wizualizacji danych z ukierunkowaniem na użytkownika biznesowego

 • Podstawy Microsoft Azure


 • Co możemy Ci zaoferować:


 • płatne, kilkumiesięczne praktyki - min. 3 miesiące, 4-5 dni w tygodniu, z elastycznymi godzinami pracy i możliwością pracy zdalnej

 • szansę długoterminowej współpracy – istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod koniec stażu zaproponujemy Ci ofertę pracy w pełnym wymiarze godzin

 • ambitne projekty dla najbardziej prestiżowych klientów na świecie

 • możliwość zdobywania umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia podczas pracy w międzynarodowych zespołach


 • Aplikuj na Internship Accenture i wystartuj z karierą!

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

  Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

  Equal Employment Opportunity Statement

  All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

  Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

  Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women

  Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.