Data engineer

Company:
Location: Den Haag

*** Mention DataYoshi when applying ***

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zoekt een ervaren en maatschappelijk betrokken data engineer voor het opzetten van een langlopende monitor naar overlast en criminaliteit door asielmigranten. Met jouw werk lever je een belangrijke bijdrage aan het informeren van de Tweede Kamer over de ontwikkeling van incidenten door asielmigranten.

In de monitor gaat het onder andere om het meten van het aantal geregistreerde incidenten in opvanglocaties voor asielmigranten en het aantal geregistreerde misdrijven waarvan asielmigranten worden verdacht. Om deze metingen te kunnen doen, moeten data van verschillende betrokken partijen uit de vreemdelingenketen en strafrechtketen verzameld en aan elkaar gekoppeld worden. Daarom ontwikkel jij een data-infrastructuur waarin deze data verwerkt kunnen worden tot de cijfers die nodig zijn voor de monitor en waarin de data op een efficiënte wijze ieder jaar geüpdatet kunnen worden. De door jou gegenereerde cijfers vormen de basis van een rapportage die wordt geschreven in samenwerking met de inhoudelijke deskundigen van de Kennislijn Asiel en Migratie van het WODC.

Je komt te werken in het datamanagementteam bij de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) waar verschillende dataspecialisten en data stewards werken aan data-centrische systemen en complexe en minder complexe data-analyses op het terrein van Justitie en Veiligheid. Het projectteam zal bestaan uit een projectleider en een of meerdere dataspecialisten met ruime ervaring met de databronnen uit de strafrechtketen.

Jouw taken:

 • Je geeft samen met het projectteam vorm aan de monitor door de informatiebehoefte in kaart te brengen en deze te operationaliseren in cijfers.
 • In samenspraak met de projectleider leg en onderhoud je contact met de organisaties die data leveren.
 • Je ontwerpt en implementeert een data-infrastructuur voor het opslaan, koppelen en verwerken van de benodigde data.
 • Je zorgt ervoor dat de door jou ontworpen infrastructuur efficiënt en makkelijk te onderhouden is.
 • Je documenteert je ontwerp op een toegankelijke manier en schrijft een handleiding voor het verversen van de data.
 • Je levert een bijdrage aan de publicatie van de rapportage door tijdig de benodigde cijfers op te leveren.
 • Je helpt de auteurs van de rapportage door ze te informeren over de door jou gehanteerde datadefinities en rekenmethodes. Daarbij heb je speciale aandacht voor eventuele beperkingen van de data.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond in de exacte wetenschappen, bij voorkeur in de informatica.
 • Je hebt minimaal één tot twee jaar ervaring in een datagedreven omgeving.
 • Je bent als echte data-expert op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data engineering en datamodellering.
 • Je hebt ruime kennis van databases en selectietechnieken (SQL).
 • Je hebt aantoonbare kennis van architectuurprincipes, de ontwikkeling en het beheer van data-centrische systemen en/of ervaring met het opbouwen en onderhouden van een datawarehouse, inclusief ETL-processen.
 • Je hebt kennis van rapportage- en presentatietechnieken om informatie op een goede manier te kunnen ontsluiten en presenteren.
 • Je hebt een goed analytisch denkvermogen en een sterk cijfermatig inzicht.
 • Je hebt gevoel voor actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor het product dat je ontwikkelt.
 • Je hebt goede communicatieve eigenschappen en een pro-actieve opstelling.
 • Je bent omgevingsbewust en samenwerkingsgericht.
 • Ervaring met een of meerdere databronnen op het terrein van Justitie en Veiligheid is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau
  schaal 10, schaal 11
  Maandsalaris
  Min €2.756 – Max. €5.039 (bruto)
  Dienstverband
  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Contractduur
  1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
  Minimaal aantal uren per week
  32
  Maximaal aantal uren per week
  36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht onafhankelijk, wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Dit gaat gepaard met een constructieve relatie met JenV, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.

Het WODC bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) richt zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Beleidsonderzoek (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Ook kent het WODC twee stafafdelingen: de afdeling Bedrijfsvoering & Directieondersteuning (B&D) en de afdeling Communicatie & Informatie (C&I). De hoofden van de afdelingen vormen samen het MT. De directeur/ bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het WODC.
De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses.

De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) bestaat naast het hoofd uit ruim 10 medewerkers. SIBa heeft zich in de afgelopen 10 jaar mede ontwikkeld tot een ‘datacentrum’. De kerntaken van de afdeling SIBa zijn het verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële- en veiligheidsdata. Er worden onder andere analyses op grote verzamelingen van data uitgevoerd om specifieke beleids- en onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en waarbij naar het functioneren van ketens op het terrein van Veiligheid en Justitie gekeken wordt. Ook wordt bestudeerd wat voor (ongewenste) gevolgen ontwikkelingen in de ICT kunnen hebben voor het veiligheids- en justitiedomein en hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over forensische zorg, langdurig toezicht op delinquenten, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

*** Mention DataYoshi when applying ***

Offers you may like...

 • Grubhub Holdings, Inc.

  Senior Data Engineer
  New York, NY 10018
 • Splunk

  Data Engineer, DevOps - Remote OK
  Sun Prairie, WI 53590
 • Cognizant Technology Solutions

  Senior Data Engineer (Remote) - Advanced Technolog...
  Chicago, IL 60601
 • Lessonly

  Senior Data Engineer
  Indianapolis, IN 46202
 • Numerator

  Sr. Data Engineer
  Chicago, IL 60606