ICA

Senior Data Engineer med Open Source mindset

Job description

Senior Data Engineer - Open Source Mindset

Du kommer, med teamet, bygga data pipelines, API:er, transformationer, model management och andra lösningar för att föra vår gemensamma analytics-lösning framåt på ICA. Som Data Engineer blir du en del av ett Centre of Excellence som hjälper till att driva våra best practices och att hålla vårt gemensamma ramverk, bibliotek och community på en fantastisk nivå. Du kommer att arbeta utifrån DevOps arbetssätt och bidra till att utveckla processer och testramverk.


Mer om Rollen

Inom vårt centrala utvecklar-team så arbetar vi för att skapa och utveckla ramverk, standarder och best practices för ingestion, transformation och model deployment både on premise och i molnet. Vi kodar i Scala och Java samt använder teknologier som Hive, Impala, Spark, Airflow, Kafka och NiFi.


Du kommer att arbeta med Open Source-produkter och tillsammans med andra inom utvecklar-communityt utveckla ett gemensamt bibliotek för alla med samma metodik som inom Open Source-världen. Som ett team hjälps vi tvärfunktionellt åt att genom ett experimentbaserat agilt arbetssätt transformera affärsmöjligheter till lösningar och vi ansvarar för att lösningen utvecklas, testas, utvecklas och körs på ett optimalt sätt.

Vår ambition är att på ett enkelt sätt föra in avancerad analys, AI och machine learning som en naturlig del av våra affärsprocesser.


Din bakgrund

Du har 5+ års erfarenhet av att bygga och optimera Big Data pipelines, arkitektur och data-set; van att koda i Java och Scala och använda Spark, HDFS, Hive och liknande teknologier. Du är van att bidra till GitHub repositories och kan arbeta både på svenska och engelska.


Önskade kunskaper:

  • Google Cloud Plattform
  • Automation
  • Infrastructure-as-code (Terraform)
  • CI/CD tooling (Exampelvis GitLab and Jenkins)


Sista ansökningsdag

2022-01-22


Kontaktinformation

Alla frågor kan riktas till Olof Granberg, Head of Data & Analytics Group IT, 0720850367


Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss?

ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.

Similar jobs

Browse All Jobs
Shell
October 18, 2021
Apkudo, Inc.
October 18, 2021
Valvoline
October 18, 2021