Skatteforvaltningen, Ribe

Data Scientist til forretningsudvikling

Job description

Hvis du medbringer dine R kompetencer, din passion for big data, datamodeller og datadrevne analyser, så har vi en jobmulighed, der i vid udstrækning kan skræddersyes til dig og så ovenikøbet i et godt arbejdsmiljø, hvor der er life-work balance og gode udviklingsmuligheder.

Analyse og Trends
Proceskontoret for Analyse og Trends sikrer løbende forretningsudvikling af personbeskatningen i Danmark. Kontorets 17 dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere er fordelt på 4 teams: Automatisering, Data, Strategi samt Forretningsanalyser og -processer. De fire teams bidrager med datadrevne analyser, automatiseringsløsninger, og oplæg til beslutningsgrundlag for direktion og ledelse.

Vi søger en Data Scientists til Team Data, som arbejder med udvikling af datamodeller til at understøtte ledelsesmæssige beslutninger indenfor kontrol og driftsstyring. Opgaverne kommer fra en udviklingsback log, som er prioriteret og afstemt med ledelsen. Vi afklarer, hvilke forretningsindsigter, der skal skabes, og hvor vi har brugbare data. Dernæst indsamler vi data, koder i R og validerer analyseresultater med forretningen. Endelig formidler vi indsigterne til resten af forretningen.

Dine opgaver:
Dine primære opgaver bliver at kode og bygge datamodeller i R.

Alt efter dine kompetencer og ønsker tilbyder vi opgaver indenfor de forskellige faser af vores udviklingsarbejde – eks.:


 • At afdække behovet for forretningsindsigter og undersøge relevante datakilder
 • At validere data og analyseindsigter med højspecialiserede skattefaglige kollegaer
 • Lave udstillingsløsninger for forskellige dataanalyser
 • Bruge din metodiske dataforståelse til at gøre komplekse problemstillinger simple.
 • Selvstændigt at identificere og analysere udviklingsbehov ud fra data og formulere nye løsninger som skaber sammenhængende flerårig udvikling af Skattestyrelsens personbeskatning.
 • Bidrage til at planlægge, gennemføre og afrapportere på udviklingsforløb med kollegaer fra forskellige grene af skatteforvaltningen.
Dine kompetencer


 • Det er vigtigt, at du har mindst 2-3 års erfaring med kodning i R, har erfaring med at rengøre data (data pre-proccessing) og er skarp til Excel. Det er en fordel, hvis du har kendskab til SQL og BO (Business Object).
 • Du kan håndtere store datamængder, har den nødvendige systematik og det overblik det kræver at analysere data, samt de kodemæssige kompetencer til at skabe dit eget datagrundlag fx ved at omstrukturere og sammenflette data fra forskellige kilder, og kan improvisere og problemløse, når der er mangler i data.
 • Du kan arbejde selvstændigt med en høj ansvarsfølelse og stor eksekveringskraft. Du er ikke bange for at sige til, hvis du har brug for hjælp eller sparring.
Derudover vil det være en fordel, hvis:


 • Du er en stærk analytiker, der formår at omsætte data science til forretningsindsigter
 • Du har kendskab til en variation af modelleringsteknikker, der kan bruges inden for emner som prioritering, segmentering og prædiktion, og kan implementere teknikkerne korrekt på data.
 • Du er drevet af at gøre en forskel, tænke nyt og finde løsninger på nye udfordringer
 • Du er proaktiv, engageret, initiativrig og lyttende, og du formår at skabe gode relationer internt såvel som eksternt.
Vi tilbyder:
Vi har et rigtigt godt hold bestående af en kontorchef og 17 medarbejdere, der kommer godt ud af det med hinanden. Vi sætter stor pris på sparring og udveksling af erfaringer blandt kollegaer – og vi har løbende fokus på teambuilding. Vi husker altid på, at det skal være sjovt at gå på arbejde ligesom vi husker, at der skal være balance mellem arbejde og privatliv. I Kontoret for Analyse og Trends er vi vilde med vores arbejde og knokler for at opnå resultater, men vi nyder også at have fri. Vi har alle familie, børn, venner eller fritidsinteresser, som vi elsker at bruge tid på.

Vi bygger vores arbejde på en struktureret tilgang til forretningsudvikling bl.a. via en værktøjskasse med udviklingsmetoder, som vi konstant udvikler og anvender i vores analysearbejde. Vi sætter struktur på komplekse problemstillinger bl.a. via datadrevne analyser, bygger automatiseringsløsninger og etablerer samlede moderniseringsplaner for forretningsudviklingen. Vi sætter en ære i at levere dataunderbyggede produkter af høj faglig og skriftlig kvalitet – uanset om leverancen er til den interne forretning eller til Skattestyrelsens direktion.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest 17. januar 2022 kl. 12:00. Spørgsmål besvares gerne af kontorchef Karl Kristian Andersen på telefon 72 38 33 03.

Vi forventer at afholde første runde samtaler i uge 2 og uge 3. Der indgår evt. case samt en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Anden runde samtaler er foreløbigt planlagt til 20 . januar 2022 .

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Sorsigvej 35, 6760 Ribe. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Skattestyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.