Accenture

Snowflake Data Engineer

Job description

Data & Applied Intelligence to hub technologiczny działający na rynku lokalnym i globalnym, zatrudniający ponad 200 specjalistów w Polsce – architektów, inżynierów i analityków, których wiedza i doświadczenie sięgają od architektury analitycznej danych po specjalizację funkcjonalną i sektorową.

Współpracujemy bezpośrednio z partnerami technologicznymi, wdrażając innowacyjne rozwiązania, przy użyciu najnowszych technologii, dostarczanych m. in. przez Microsoft, AWS, Google, Oracle i Snowflake oraz innych wiodących na rynku dostawców.

Naszych klientów wspieramy kompleksowo: od definicji strategii Data & Analytics, po wdrażanie rozwiązań, kończąc na utrzymaniu i rozwoju. Dotykamy obszaru Data & Analytics holistycznie i adresujemy wszelkie aspekty istotne dla organizacji, które przechodzą cyfrową transformację.

Zapraszamy pasjonatów technologii chmurowych, zainteresowanych tematyką Data & Analytics i technologią Snowflake.

Realizujemy projekty dla klientów z branży dóbr konsumpcyjnych, sektora finansowego oraz farmaceutycznego. Wspieramy naszych klientów w migracji do chmury, budujemy złożone platformy danych dla dużych organizacji (m. in. w oparciu o metodykę Data Mesh), a także usprawniamy istniejące już rozwiązania analityczne.

Czym będziesz się zajmować?


 • Będziesz pracować w interdyscyplinarnych zespołach łączących kompetencje techniczne i biznesowe.

 • Będziesz projektować i wdrażać rozwiązania chmurowe w obszarze Data & Analytics (architektura, integracje, modelowanie danych, przepływy danych z uwzględnieniem aktualnych zasad bezpieczeństwa i zarządzania danymi).

 • Będziesz analizować duże zbiory danych z różnych źródeł oraz usprawniać istniejące rozwiązania analityczne w celu osiągnięcia optymalizacji kosztowej i wydajnościowej.

 • Będziesz integrować elementy złożonej architektury, przy użyciu wiodących na rynku technologii.

 • Zaangażujesz się w pełny cykl życia projektu (zbieranie wymagań biznesowych, projektowanie systemu, rozwój, testowanie i wdrażanie). Poszukujemy doświadczonych specjalistów.


 • Czego od Ciebie oczekujemy?


 • Chęci rozwijania kompetencji w obszarze technologii chmurowych i nauki nowych narzędzi.

 • Umiejętności budowania relacji z klientem i pracy zespołowej.

 • Znajomości technologii Snowflake.

 • Znajomości co najmniej jednej z platform chmurowych (AWS, Azure, GCP).

 • Dobrej praktycznej znajomości SQL, PL/SQL.

 • Znajomości zagadnień związanych z Data & Analytics.

 • Podstawowej znajomości zagadnień bezpieczeństwa danych i zarządzania danymi.

 • Umiejętności analizowania danych z różnych źródeł oraz dokumentacji technicznej.

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (B2).

 • Znajomość co najmniej jednej z następujących technologii/metodyk będzie dodatkową zaletą: Matillion, DBT, Coalesce, Atlan, Terraform, Kubernetes, Streamlit, Python, Data Vault, Data Mesh.


 • Co możemy Ci zaoferować?


 • Umowę o pracę lub B2B.

 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.

 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport).

 • Indywidualne wsparcie People Lead’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, sesje z Coachem.

 • Pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich, technicznych i językowych, dostęp do platform e-learningowych, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).

 • Employee Assistance Program – konsultacje prawnicze, finansowe oraz psychologiczne.

 • Płatny program poleceń pracowniczych.


 • Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.”

  Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.