Job description

Miejsce pracy: Warszawa

W InPost analiza danych i uczenie maszynowe to centralny punkt w strategii rozwoju. Jeśli chcesz badać korelację między danymi pogodowymi a używaniem paczkomatów, aplikować modele do przewidywania liczby obsłużonych paczek, czy na podstawie danych geostatystycznych wskazać najlepsze miejsce pod nowy paczkomat oraz wiele innych, a to wszystko w dynamicznym i rozwijającym się zespole – dołącz do #InPostTeam i #dataunlockers.

(Kraków, Warszawa lub praca zdalna).

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • tworzenie i rozwijane rozwiązań opartych o modele uczenia maszynowego w zakresie m.in. churn analytics, forecasting, pricing, probabilistic identity resolution, optimization, geospatial analytics we współpracy z działami marketingu, sprzedaży, finansów czy operacji kurierskich – każdy znajdzie coś dla siebie!
 • udział we wdrażaniu narzędzi AI mających wpływ na miliony użytkowników najszybciej rozwijającej się firmy logistycznej
 • analizowanie potrzeb biznesowych i współpraca w zakresie dostarczenia wniosków na podstawie danych organizacji
 • dobór i tworzenie modeli predykcyjnych do rozwiązywania wyzwań analitycznych
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł danych, które mogłyby wspomóc nasze analizy
 • przygotowanie i wstępne przetwarzanie danych
 • code review i wspomaganie członków zespołu w rozwoju

Wymagania:

 • 5 lat doświadczenia w obszarze uczenia maszynowego i zaawansowanej analityki
 • doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna z zakresu algorytmów klasyfikacji/regresji/prognozowania/wykrywania anomalii/klastrowania
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych
 • doskonała znajomość Pythona
 • doświadczenie w korzystaniu ze Sparka / BigQuery
 • znajomość gita
 • doświadczenie w prezentacji wyników algorytmów i analiz (np. Dash, Sweetviz, Shiny)
 • umiejętność przekazania sposobu działania algorytmów odbiorcy nietechnicznemu
 • wykształcenie w zakresie informatyki / matematyki / statystyki / ekonometrii
 • znajomość angielskiego na poziomie pozwalającym na współpracę w środowisku międzynarodowym

Mile widziane:

 • doktorat z metod ilościowych
 • doświadczenie w pracy z danymi geostatystycznymi (np. QGIS, geopandas)
 • znajomość języka francuskiego

Oferujemy:

 • umowę o pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
 • stabilną pracę w firmie, która jest liderem na rynku
 • możliwość poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobywania nowych
 • partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • dofinansowaną opiekę zdrowotną i kartę Multisport
Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:
 • Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918
 • InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624
 • Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784
 • InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.
Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.
Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.
Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.
Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.