Onderzoeker - Data Scientist in de zorg

Company:
Location: Ghent

*** Mention DataYoshi when applying ***

Context
Werken bij Arteveldehogeschool...
dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop. We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker. Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap vormen daarbij de leidraad.
Word jij “onze” maker van de wereld van morgen?
Je gaat aan de slag binnen het expertisenetwerk Gezondheid en Zorg. Dit netwerk is een referentie in bacheloropleidingen, levenslang leren (postgraduaten en bijscholingen) en onderzoek in het studiegebied van gezondheid en zorg. We profileren ons binnen acht opleidingen (ergotherapie, logopedie, audiologie, podologie, creatieve therapie, verpleegkunde, vroedkunde, mondzorg) en vier thema’s (Leiderschap in de zorg, Future-proof eerste lijn, Active Ageing en Human-Centered Technologie).
Je werkplek zal zich voornamelijk situeren op Campus Kantienberg | Arteveldehogeschool Gent , hoewel thuiswerk evenzeer ruim mogelijk is. Functie
Je werkt mee aan een onderzoeksproject over gepersonaliseerde zorg voor mensen met Parkinson. Hierbij ontwikkelen we samen met diverse partners een digitaal gezondheidsplatform dat o.a. op basis van spraakanalyse en wearables de ziekteprogressie en behandeleffectiviteit opvolgt.
Je verwerkt data (spraak, stem, cognitie) om predicties te doen over ziekteprogressie en adviezen te formuleren mbt de therapeutische aanpassingen.
Je houdt vinger aan de pols ivm state-of-the art ontwikkelingen. Je zoekt naar mogelijkheden om mogelijks andere tools/devices in het domein te integreren.
Je werkt mee aan user-testen, en ondersteunt in het definiëren, meten en tracken van de outcomes ifv effectiviteit.
Tevens verbind je het onderzoek met de andere kernopdrachten van de hogeschool: onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Je identificeert die opportuniteiten waar we met Artevelde Academy een mooi aanbod voor kunnen ontwikkelen en je helpt mee met de uitrol ervan. Interesse in het opnemen van maatschappelijke dienstverlening vanuit het lopende onderzoeksproject is een vanzelfsprekendheid.
Dit onderzoeksproject biedt heel wat kansen ifv onderzoekspistes naar ontwikkeling en implementatie van intelligente tools in de gezondheidszorg. Je zoekt hiertoe actief naar opportuniteiten binnen de toegepaste A.I. en staat in voor het schrijven van nieuwe onderzoeksprojecten in dit thema.
Je bent het interne en externe aanspreekpunt voor ideeën en projecten met een brede A.I. insteek. Je komt hierbij actief naar buiten, en profileert je als expert.
Profiel
Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) in een vakgebied dat zeer datagedreven is.
Je hebt ervaring in het bouwen en implementeren van analytische oplossingen in de gezondheidszorg en kunt enkele referentiecases voorleggen.
Je bent bereid je verder te verdiepen in de wereld van de zorg: welke processen spelen er, voor welke uitdagingen staat de zorg en hoe kan jij met inzet van nieuwe technologie hieraan bijdragen. Het is je ambitie om met nieuwe technologie bij te dragen aan het verbeteren van de zorg.
Je hebt achtergrondkennis in neurodegeneratieve aandoeningen (Parkinson, MS, Alzheimer..) of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.
Je hebt ervaring met enkele van de volgende datawetenschappelijke technieken: semi supervised learning (speech recognition), natural language processing, dialogue management, feature extractor deployment (speech biomarkers), predictiemodellen op basis van massive speech data,...
Je kunt anderen inspireren en je bent bereid om beginners op vlak van technologie op gepaste wijze nieuwe zaken te laten ontdekken. Je neemt zowel binnen als buiten Arteveldehogeschool de rol aan van ‘evangelisator’ rond artificiële intelligentie.

Je krijgt energie van de interactie met partners en mensen. Je bent bij voorkeur een teamplayer.
Je hebt een vlotte pen. Je schrijft vlot mee aan wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties. Je schrijft mee aan nieuwe financieringsdossiers voor onderzoeksprojecten binnen jouw domein.
Je benadert een probleem op een gestructureerde manier en werkt nauwkeurig. Je bent analytisch sterk en kunt denken in datastructuren.
Je bent communicatief: je brengt je boodschap authentiek en eerlijk over en kan een boodschap gepast ontvangen. Je denkt en handelt doelgroepgericht. Je kan vlot communiceren in Nederlands en Engels.
Je toont ondernemingszin:  je signaleert pro-actief kansen, stelt acties en strategieën voor om verbetering of vernieuwing te bekomen. Je durft te experimenteren met nieuwe, originele werkwijzen, oplossingen, structuren en voorstellen.
Je zet in op wereldburgerschap door te bouwen aan lokale en internationale netwerken en die te benutten waar nodig. Je bent met andere woorden een echte netwerker en hebt sterke banden met het werkveld. Je bent je bewust van de diversiteit in al zijn vormen.
Je toont flexibiliteit: je kan omgaan met onvoorziene omstandigheden. Je staat open voor andere werkwijzen of ideeën en past daardoor het eigen idee of werkwijze aan.
Je werkt resultaatsgericht: je formuleert uitdagende, maar haalbare doelstellingen. Je gaat nauwkeurig, logisch en gestructureerd te werk om de vooropgestelde doelen te realiseren.
Je werkt zelfgestuurd. Je geeft de eigen prestaties zowel als de professionele en persoonlijke groei richting vanuit reflectie. 
Aanbod
70%-opdracht
Contractueel OP (onderwijzend personeel), aanstelling van 01/10/2021 tot 31/08/2022. Verlengbaar mits gunstige evaluatie, het vermelde project loopt tot en met 31/08/2023.
Je komt in een klein onderzoeksteam terecht, maar mag rekenen op de ondersteuning van een grote organisatie.

Daarnaast bieden we jou:
Een jobinhoud afgestemd op jouw talenten. Zo word jij de beste versie van jezelf.
Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. In het varen van onze koers, sta jij mee aan het roer.
Werken in de bruisende stad Gent. Dat is elke dag gratis inspiratie.
Een bende supertoffe collega’s. Daardoor kom je thuis.
Een marktconform loon en een interessant statuut. Want wij waarderen jouw inspanningen! Voor deze functie is de opdrachtgrootte bepaald op 70%. Jouw salarisschaal ligt als master op barema 502.
Een volledige terugbetaling van jouw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding (0,15 euro/km). Dat is onze bijdrage aan een beter leefmilieu.
Een hospitalisatieverzekering bij Ethias aan een voor jou voordeliger tarief. Omdat we er ook op die mindere dagen voor jou willen zijn.
Een lerarenkaart waardoor jij kan genieten van allerlei interessante aanbiedingen. Omdat kwalitatieve vrije tijd belangrijk is.
Een ruime keuze aan sportsessies. Omdat we erin geloven dat een gezonde collega een gelukkige collega is.
Een aantrekkelijke verlofregeling. Want wij vinden dat hard werken dit verdient.
Thuiswerkmogelijkheden met ter beschikkingstelling van een laptop. Omdat focus maar ook jouw werk-privé balans belangrijk is.
Lees meer over jouw loon en de arbeidsvoorwaarden. Meer informatie
Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en heeft oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we samen grenzen.
Solliciteren kan enkel online via https://jobs.arteveldehogeschool.be/ . We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief, uiterlijk tegen 18 augustus. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek op 02/09/2021. Alle kandidaten ontvangen in elk geval een bericht, waarna feedback mogelijk is.
Hulp nodig bij het opladen van jouw kandidatuur? Contacteer de dienst Human Resources Development (HRD) via vacatures@arteveldehs.be .
Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Ine De Clerck (Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling expertisenetwerk Gezondheid en Zorg). Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure, contacteer Marjan Van Coile (coördinator HRD expertisenetwerk Gezondheid en Zorg).
Al onze vacatures zijn mogelijks opsplitsbaar en kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid) .

*** Mention DataYoshi when applying ***

Offers you may like...

 • Centerdata

  (Senior) Data Scientist / Onderzoeker (0,8-1,0 fte...
  Postcode 5037 in Tilburg
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

  Data engineer
  Den Haag
 • Vrije Universiteit Amsterdam

  PROMOTIEONDERZOEK: GEDRAGSWETENSCHAPPER EN/OF DATA...
  Postcode 1105 in Amsterdam-Zuidoost
 • Centraal Bureau voor de Statistiek

  Economisch onderzoeker / data scientist
  Den Haag
 • NIVEL

  (Senior) Data Scientist/Onderzoeker
  Postcode in Utrecht