It Connect

Machine Learning Engineer

Job description

Zakres obowiązków:
praca z użytkownikiem biznesowym na etapie wypracowania koncepcji rozwiązania i przygotowania danych

przygotowanie danych do modelowania, feature engineering

trenowanie, selekcja i strojenie modeli prognostycznych

monitorowanie wdrożonego rozwiązania, zapobieganie degradacji wskutek data/concept drift

Wymagania wobec kandydatów:
znajomość języka Python w zastosowaniu do analizy i przetwarzania danych

znajomość bibliotek języka Python wykorzystywanych w uczeniu maszynowym: numpy, pandas, scikit-learn

znajomość zagadnień przetwarzania języka naturalnego, w tym co najmniej jednej z bibliotek: nltk, gensim, spacy

podstawowa znajomość bibliotek wykorzystywanych w wizualizacji danych: matplotlib, seaborn

podstawowa znajomość tworzenia modeli z użyciem sieci neuronowych, w tym znajomość jednej z bibliotek Tensorflow lub PyTorch

zrozumienie etapów cyklu życia rozwiązań uczenia maszynowego

umiejętność pracy z użytkownikiem biznesowym

umiejętność pracy w środowisku Unix

Oferujemy:
pracę w wiodącej firmie telekomunikacyjnej

uczestnictwo w projektach tworzenia rozwiązań uczenia maszynowego oraz ich utrzymaniu po wdrożeniu

pracę w młodym, rozwijającym się zespole

współpracę na podstawie umowy B2B

pracę w modelu hybrydowym (2 dni w biurze 3 dni z domu, lokalizacja: Warszawa Ochota)

możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i karty sportowej na preferencyjnych warunkach

Lokalizacja:
Warszawa

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.