Erfarne Data Engineers til Data Warehouse

Company:
Location: 2000 Frederiksberg

*** Mention DataYoshi when applying ***

Har du evnen til at automatisere og strømline data pipelines og skabe sammenhæng og viden på tværs af Skatteforvaltningens data? Har du lyst til at arbejde teambaseret i et agilt udviklingsmiljø? Brænder du for at løse en samfundskritisk opgave? Og vil du være en del af et stærkt fagligt fællesskab? Så har vi brug for dig, som en af vores nye Data Engineers!

Kollegaer siger:

” For mig er UFST en arbejdsplads, hvor jeg har rigtig gode kollegaer i et uformelt og trygt arbejdsmiljø, og her er et stort fokus på medarbejdernes trivsel.”

”Der er stor variation i opgaverne og mange fagligheder kan sættes i spil. Derfor er der gode udviklingsmuligheder i UFST”.

Data i centrum
Fagdirektørområdet Data og Analyse spiller en central rolle i opbygningen af den data- og analysedrevne Skatteforvaltning, hvor din opgave bliver at tilvejebringe datagrundlaget for fremtidens løsninger. Vi udbygger i disse år vores dataplatform, så den foruden et traditionelt Data Warehouse med tilhørende Business Intelligence også rummer ydelser som fx Robotics (procesautomatisering), Dataanalyse (AI, primært i form af Machine Learning) og dataintegration med eksterne samarbejdspartnere.

Din rolle som Data Engineer
Du bliver en del af det faglige fællesskab i centeret Data Warehouse og Business Intelligence, som består af Data Engineers og BI forretningskonsulenter, der er fordelt i København og i Middelfart. Som vores nye Data Engineer, får du en central rolle i at sikre datagrundlaget for alle interne og eksterne samarbejdspartnere. Ligeledes bliver din rolle at opsamle og stille data til rådighed for udstillingsløsninger, roboticsløsninger og machinelearningsmodeller.

Din rolle bliver eksempelvis at:

 • udvikle og implementere standardiserede og automatiserede ingest-processer
 • transformere data fx til udstilling i datamarter og web-baserede API’er
 • bidrage til Data Warehouse modellering, samt tekniske og forretningsmæssige afklaringer
 • udarbejde designspecifikationer og øvrig teknisk dokumentation af løsninger
 • indgå i et Scrum-team med daglige stand-ups, sprint planlægning mm.

Hvem er du
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesbaggrund, fx cand.merc.it, cand.it, datamatiker, en anden it-faglig uddannelse eller tilsvarende IT-erfaring og har interessen for data.

For at få succes i stillingen, skal du:

 • have erfaring med SQL
 • have programmeringserfaring, fx i Python
 • drives af at arbejde med store og komplekse datasæt
 • have erfaring med at modellere data (Relationel og/eller dimensionel)
 • trives med at arbejde sammen med såvel IT-udviklere samt interessenter med andre fagligheder
 • kunne kommunikere tydeligt og gøre teknisk information forståelig for fx forretningen
 • mestre at holde flere bolde i luften
 • kunne agere i en organisation i konstant udvikling

Koncernsproget er dansk, så vi forventer, at du kan forstå og formulere dig på dansk – både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder
I Udviklings og Forenklingsstyrelsen er vi mere end 1.100 specialister med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø. Fælles for os er, at vi dyrker fagligt nørderi og tværfagligt samarbejde. Der er gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling, samt at få varierende og udfordrende arbejdsopgaver. Vi lægger stor vægt på videndeling og læring, og at vi har det sjovt, når vi går på arbejde. Vi har en uformel omgangstone samt fleksibilitet i forhold til familieliv og fritid.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest søndag den 18. april 2021. Vi indkalder til samtaler løbende.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Astrid Iversen på tlf. 72 37 06 18.

Vi forventer at benytte en personlighedsanalyse og en logisk test i rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg eller Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Stillings-ID
140871

Ansøgningsfrist
18-04-2021

Arbejdssted
Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg eller Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart

Kontaktperson

Astrid Iversen
Kontorchef
72370618

*** Mention DataYoshi when applying ***

Offers you may like...

 • Skatteforvaltningen, Middelfart, Teglgårdsparken 26

  Erfarne Data Engineers til EUTK
  5500 Middelfart
 • Skat

  Erfarne Data Engineers til EUTK
  2000 Frederiksberg
 • Skatteforvaltningen, Frederiksberg

  Erfarne Data Engineers til Data Warehouse
  2000 Frederiksberg
 • Skat

  Erfarne Data Engineers
  Middelfart
 • Skatteforvaltningen, Frederiksberg

  Erfarne Data Engineers
  Frederiksberg