Data Scientist

Company:
Location: Lublin, lubelskie

*** Mention DataYoshi when applying ***

Celem Twojej pracy będzie:

 • Rozwiązywanie lub pomoc w rozwiązywaniu problemów biznesowych za pomocą metod analizy danych oraz narzędzi uczenia maszynowego.

W szczególności spotkasz się z następującymi wyzwaniami:

 • Proponowanie rozwiązań problemów biznesowych, analiza wad i zalet danego rozwiązania.
 • Projektowanie, prototypowanie i dokumentowanie algorytmów oraz rozwiązań biznesowych: stosowanie publicznie dostępnych prac naukowych oraz implementacja pomysłów własnych/zespołu.
 • Przygotowywanie (czyszczenie, inżynieria cech) danych do analizy oraz uczenia maszynowego.
 • Tworzenie i utrzymywanie modeli uczenia maszynowego (klasyfikacja, regresja, klastrowanie, wykrywanie anomalii, rekomendacje).
 • Wizualizacja i interpretacja danych.

Stawiamy Tobie następujące wymagania:

 • Masz doświadczenie w pracy z danymi: przygotowywanie danych, inżynieria i selekcja cech, wizualizacja, wyciąganie wniosków, testowanie hipotez, tworzenie i ewaluacja modeli.
 • Posiadasz wykształcenie wyższe w przynajmniej jednej z dziedzin: statystyka, uczenie maszynowe, matematyka.
 • Trawi Cię pasja :) związana z odkrywaniem wzorców w danych i uczeniem maszynowym – od teorii po praktyczne wykorzystanie.
 • Praktykę podpierasz wiedzą z zakresu uczenia maszynowego i statystyki.
 • Dobrze znasz język python i biblioteki do pracy z danymi.
 • Używasz systemów kontroli (np. GIT).

Będziesz miał +25% do zaawansowania w temacie jeżeli:

 • Pracowałeś wykorzystując platformy do wspierania procesów uczenia maszynowego (np. Datarobot, Dataiku, Databricks).
 • Masz doświadczenie w automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz przygotowywania modeli w dużej skali.
 • Masz co najmniej dwa lata doświadczenia w branży.
 • Jesteś aktywnym użytkownikiem Kaggle :)

*** Mention DataYoshi when applying ***

Offers you may like...

 • Bayer

  Data Analyst (Entry) - Data Science - R&D - CH - U...
  Berkeley, CA 94710
 • Nordstrom

  Data Scientist 2 - Merchandising - Item Demand For...
  Seattle, WA
 • Splunk

  Data Scientist, Global Business Operations (Remote...
  Seattle, WA 98103
 • UNOPS

  Senior Data Scientist
  Remote
 • Zillow

  Data Scientist II, Economic Data - Remote Position
  Seattle, WA 98101