EY

Junior Data Analyst in Financial Crime Area

Job description

Junior Data Analyst in Financial Crime Area


Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach.


Możliwości, które na Ciebie czekają:


Dołączając do naszego Zespołu będziesz mieć możliwość rozwoju oraz udziału w projektach doradczych realizowanych dla największych polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych
i przedsiębiorstw. Rozwiniesz umiejętności analityczne w obszarach mających bezpośredni wpływ na procesy zarządzania ryzykiem naszych klientów. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w stosowaniu narzędzi analitycznych takich jak: SQL, Python, R, SAS, VBA.


Twoje główne zadania:

 • Udział w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem, zgodnością regulacyjną i optymalizacją procesów biznesowych z wykorzystaniem metod analizy danych,
 • Tworzenie kompleksowych analiz w celu określenia i interpretowania trendów lub wzorców
  w złożonych zbiorach danych,
 • Wykorzystywanie platform analitycznych oraz rekomendowanie i budowanie nowych rozwiązań w zakresie danych,
 • Analizę procesów oraz zbieranie wymagań biznesowych oraz wymagań dotyczących danych do projektów biznesowej analizy danych i raportowania,
 • Tworzenie wysokiej jakości raportów wykorzystywanych do podejmowania decyzji i działań biznesowych.
 • Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji
  i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego;


Nasze oczekiwania:

 • Doskonałe umiejętności analityczne
 • Znajomość w stopniu podstawowym dwóch języków programowania spośród: Python, R, SAS, Scala
 • Dobra znajomość SQL
 • Wiedza w zakresie metod statystycznych oraz ilościowych uzyskana w ramach zajęć na studiach (w trakcie rozmowy rekrutacyjnej przewidziana jest weryfikacja),
 • Silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne — niezbędne w codziennej współpracy
  z klientami i zespołem,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra znajomość MS Excel oraz innych programów pakietu MS Office.
 • Chęć rozwoju w obszarze AML/CFT;


Docenimy również:

 • Doświadczenie w budowaniu i walidacji modeli ilościowych
 • Doświadczenie w wykorzystywaniu Tableau/PowerBI
 • Wcześniejsze doświadczenie w instytucji o profilu finansowym lub consultingowym (najchętniej
  w dziale związanym z AML, KYC i/lub Compliance);
 • Wiedza z zakresu ryzyka kredytowego/finansowego/rynkowego;
 • Dyplom ukończenia studiów o profilu ścisłym (matematyka, fizyka, informatyka) lub ekonomicznym
 • Znajomość innych języków obcych (poza angielskim).


Pasujesz do nas jeśli:

 • Interesujesz się wykorzystaniem technik ilościowych i analitycznych, jednocześnie rozumiejąc szerszy kontekst biznesowy i regulacyjny
 • Posiadasz umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Jesteś otwarty na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.
 • Chcesz stale się rozwijać, uczyć i kształtować otaczającą nas rzeczywistość


Oferujemy:

 • Udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce
  i za granicą
 • Możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szanse rozwoju osobistego,
 • Zdobywanie różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,


a także:

 • Kwalifikacje i certyfikaty
 • Innovate EY – finansowe i merytoryczne wsparcie wewnętrznej przedsiębiorczości
 • Elastyczny czas i miejsce pracy
 • Dedykowany Career Counselor
 • Program EY Care & Wellness
 • Biuro z ładnym widokiem i w prestiżowej lokalizacji.


Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.


O EY Polska


Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego
(w tym IT).

Zatrudniamy ponad 300 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie.

W Polsce jest nas ponad 3000, a pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy.

Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.


EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.