1–2 Forskningsingenjörer/data scientist med AI/ML-...

Company:
Location: Uppsala

*** Mention DataYoshi when applying ***

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Under senare år har samhällets digitalisering påverkat metoder, angreppssätt och kritiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap. Ett samlingsnamn för forskning som tar avstamp i denna utveckling är digital humaniora (DH). DH kännetecknas av mötet mellan ny digital teknik och forskarens kritiska blick och spetskunskaper. Fältet förutsätter tvärvetenskapligt samarbete och en vilja att verka över disciplinära, institutionella såväl som nationella gränser.

Centrum för Digital Humaniora vid Uppsala universitet (CDHU) leder den digitala omvandlingen av humaniora och samhällsvetenskap vid universitetet. CDHU: s uppdrag kan delas in i tre huvuddelar:
forskningsinitierande aktiviteter (seminarier, workshopar och större arrangemang) samt stöd till enskilda projekt och ansökningar,
pedagogik och kunskapsutbyte, inklusive att initiera, utveckla och stötta utbildning inom DH, från masternivå till disputerade forskare samt
utvecklingen av en teknisk infrastruktur för att främja forskning inom området DH.
För mer information se här: CDHU.
Om anställningen: Tillsvidareanställning på 50–100 % med tillträde så snart som möjligt eller som senast 16 augusti 2021, eller enligt överenskommelser. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är knuten till CDHU, med formell placering vid Institutionen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap och Musei- och kulturarvsvetenskap), Uppsala universitet.
Arbetsuppgifter: Som forskningsingenjör/data scientist kommer du att vara ansvarig för att stödja forskare och forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som på olika sätt är anknutna till CDHU. Du kommer att arbeta nära övriga medarbetare vid CDHU, liksom med externa forskare verksamma vid andra institutioner. Vid sidan av forskningsstöd innefattar tjänsten även arbete med undervisning/undervisningsstöd inom digital humaniora, med fokus på Natural Language Processing (NLP) och/eller bildanalys (Image Pattern Recognition). Du förväntas även delta i verksamhetens löpande och övergripande arbete med att utveckla en infrastruktur för digital humaniora vid Uppsala universitet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Kurering, metodimplementering, analys och visualisering av dataset/ostrukturerad data med humanistisk och samhällsvetenskaplig relevans.
Implementering av relevanta digitala verktyg och metoder (t ex NLP/IPR-metoder, plattformar för nätverksanalys, Jupyter Notebookes, Gephi etc).
– Undervisning och/eller undervisningsstöd inom digital humaniora.
Implementering av forskningsprojekt och utveckling av digital forskningsinfrastruktur.
Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har en MSc i datavetenskap eller motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med av AI/ML, med möjlig tillämpning på humanistiska problem och problemställningar – t ex Natural Language Processing eller Image Pattern Recognition. Du har lätt för att sätta dig in i de problem och behov som omgärdar forskning och har dokumenterad erfarenhet av att leverera tekniska lösningar i termer av kod och anpassningar av befintliga verktyg och metoder.

Övriga kvalifikationskrav:
Mycket goda kunskaper i programmeringsspråket Python.
Mycket goda kunskaper i Engelska.
Stor vikt läggs vid god kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga liksom medvetenhet om värdet av inklusion, jämställdhet och mångfald.
Du har ett genuint intresse för att analysera data och implementera verktyg med relevans för humanistisk forskning och av att delta i CDHU: s verksamhet.
Eftersom CDHU liksom DH i stort är under omvandling behöver du snabbt kunna anpassa dig och sätta dig in i nya tekniska lösningar, liksom vara beredd att utveckla och komplettera dina kompetenser. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom initiativförmåga, problemlösningsförmåga, flexibilitet och vilja att samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Tidigare erfarenhet av arbete med eller studier i digital eller annan humaniora.
Tidigare erfarenhet av arbete med svenskspråkiga och/eller historiska dataset.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning och/eller annat pedagogiskt arbete.
Dokumenterad erfarenhet av tvärdisciplinärt samarbete.
Kunskaper om NLP-verktyg för svenska.
Kunskaper i andra programmeringsspråk.
Goda kunskaper i svenska.
Pedagogiska erfarenheter och intressen.
Doktorsexamen.
Anvisningar: Vi ser fram emot din ansökan med följande dokument:
Personligt brev
CV
Ytterligare dokument och intyg som stärker din ansökan
2–3 referenspersoner
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: Så snart som möjligt dock senast 2021-08-16.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Anställningens omfattning: 50-100%.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Foka, Föreståndare för digital humaniora Uppsala, anna.foka@abm.uu.se eller Åse Hedemark, prefekt Intsitutionen för ABM, ase.hedemark@abm.uu.se .
Välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2021, UFV-PA 2021/887.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering:
Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Anställningsform:
Heltid/Deltid
, Tillsvidareanställning

Lön: Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 50-100

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare:
Seko Universitetsklubben
seko@uadm.uu.se

ST/TCO
tco@fackorg.uu.se

Saco-rådet
saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2021/887

Sista dag för ansökan: 2021-03-29

*** Mention DataYoshi when applying ***