ING

Data Analyst

Job description

Twoje zadania:

 • Zakres obowiązków :
 • Przygotowanie analiz procesowo-biznesowych
 • Interpretowanie dużych ilości danych, przedstawianie wniosków i rekomendacji na potrzeby wsparcia decyzji biznesowych
 • Wykorzystanie metod statystycznych lub innych metod przetwarzania danych w celu przewidywania przyszłych zdarzeń i trendów
 • Współpraca z jednostkami banku w Polsce i zagranicą w zakresie zadań związanych z raportowaniem i wizualizacją danych
 • Proponowanie usprawnień w oparciu o wiedzę zbudowaną na podstawie analizy danych
 • Koordynowanie i udział w projektach i inicjatywach związanych z analizą danych

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, informatyka, ekonometria)
 • Doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych
 • Bardzo dobra znajomość programu Python i języka SQL/4GL
 • Dobra znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Umiejętność wizualizacji i prezentacji wyników analiz
 • Umiejętność współpracy ze specjalistami różnych dziedzin przy rozwiązywaniu niestandardowych problemów
 • Samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy zespołowej
 • Podejmowanie inicjatywy i odważne wychodzenie ze swojej strefy komfortu
 • Terminowość, rzetelność, asertywność, odporność na stres, komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego gwarantująca swobodną komunikację

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.