Data Scientists til Advanced Analytics og Machine ...

Company:
Location: Danmark

*** Mention DataYoshi when applying ***

Vil du arbejde med kunstig intelligens til f.eks. automatisk naturgenkendelse med brug af GIS-data fra satellitter, luftfotos, DMI-data, jordartskort mv? Kan du håndtere, analysere og videreformidle store mængder data og vil du være med til at fremme den data- og algoritme drevne agenda i Miljøstyrelsen? Så grib denne muligheden for at blive en del af Miljøstyrelsens data og analyse team.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Din rolle som Data Scientist
Du vil blive en del af Miljøstyrelsens Digitaliseringsafdeling på 45 kolleger, hvor du til dagligt vil arbejde i Team Data og Analyse. Miljøstyrelsen har en cloud-first strategi, hvor vi, i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal, er i færd med at opbygge et datamiljø i MS Azure mhp. at udbrede og understøtte brugen af Machine Learning, Kunstig Intelligens, mv. samt opbygge en IoT-platform til brug for overvågning af natur og miljø.

Du får en central rolle i den fortsatte anvendelse og udbredelse af ML og avancerede analyser til at understøtte Miljøstyrelsens kerneopgaver f.eks. måling af NOx udledninger fra skibstrafikken ved hjælp af droneteknologi, automatisk naturgenkendelse, monitorering af råstofs-indsamling til havs og IoT-sensorer til miljø-overvågning.

Dit daglige arbejde sker i samarbejde med forretningens specialister og projektledere i styrelsens faglige enheder. Dine nærmeste kolleger i teamet består af Data Analytikere, Data Engineers og Data Scientists.

Du kommer bl.a. til, at arbejde med:

 • At få Miljøstyrelsen problemstillinger omsat til konkrete analyse- eller machine learning-projekter.
 • At hjælpe forretningsenheder til at forstå og udnytte mulighederne i machine learning til at understøtte beslutningsprocesser og optimere arbejdsgange.
 • At programmere og implementere machine learning-algoritmer til at klassificere tekster, lave prognoser, klassificere billeder og identificere relevante mønstre i data.
 • At visualisere data, herunder i grafer og på kort, samt stå for opsætning af dashboards.
 • At sætte machine learning-modeller i drift med fokus på, at modellerne nemt kan vedligeholdes og gentrænes.

Din profil
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund i fx matematik, statistik, computer science eller lign., og at du er nysgerrig af natur på de nyeste teknologier, rammeværk og metoder inden for dataudvikling. Vi fokuserer på at løse opgaver sammen og lære af hinanden, og du skal derfor være åben for at lære nyt og naturligt dele din viden og erfaringer med dine kollegaer.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

 • Har hands-on erfaring med dataanalyse og data formidling, statistisk modellering og machine learning.
 • Er flydende indenfor Python el. R og har kendskab til databehandling med SQL.
 • Kender til el. har interesse for mulighederne på Microsoft Azure platformen, herunder Power BI, Data Factory, Databricks og DevOps.
 • Er god til at tilegne dig ny viden, dele viden med din omverden og få den indarbejdet i nye spændende produkter.
 • Er god til formidling i skrift og tale.

Vi tilbyder
Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø med engagerede kollegaer, mulighed for at udvikle kreative projekter med udfordrende opgaver og faglig udvikling. Mulighed for at blive del af et hold med fokus på natur, miljø, teknologi og forandring. Vi sætter pris på godt samarbejde og har fagligt højt til loftet.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være i Odense C, hvor vores hovedadresse er Tolderlundsvej 5.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Tina Malene Ørsted på tlf. 20 53 28 77 eller kontorchef Simon Wang Thellesen på tlf. 20 26 98 46.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 8. april 2021.

Vi planlægger at holde samtaler i uge 15.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at forberede en case.

*** Mention DataYoshi when applying ***

Offers you may like...

 • Praxi

  DATA SCIENTIST / DATA ANALYST
  Bologna, Emilia-Romagna
 • VSP

  Principal Data Scientist
  Columbus, OH 43211
 • Tesorio

  Senior Data Scientist
  Remote
 • Movista – Natural Insight

  Data Scientist
  Bentonville, AR
 • Dun & Bradstreet

  Data Scientist Intern - Summer 2021
  Remote