Miljøministeriet

Miljøstyrelsen søger to Azure Data Scientists til ...

Job description

Er din store passion at arbejde med data i alle variationer, f.eks. IoT, GIS, billeder og lyd? Og har du lyst til at tilrettelægge, udvikle og transformere data på en Azure Cloud i et agilt leveranceteam? Så er det dig vi har brug for i Miljøstyrelsen. Vi har to stillinger ledige, en fast stilling og en projektansættelse til ultimo 2022.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 arbejdspladser har til huse i hjertet af Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Din rolle
Du vil blive en del af Miljøstyrelsens dynamiske Digitaliseringsafdeling på ca. 50 kollegaer, hvor du til dagligt vil arbejde i det agile Data og Analyse team. Miljøstyrelsen har en cloud-first tilgang, hvor styrelsen, i tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal, er i fuld gang med at opbygge et datamiljø i MS Azure mhp. at udbrede og understøtte brug af Machine Learning, kunstig intelligens, billedgenkendelse mv. samt opbygge en IoT-platform til brug for overvågning af natur og miljø.

Som Data Scientist får du en central rolle i den fortsatte anvendelse og udbredelse af Miljøstyrelsens datamiljø. Udover at udvikle og produktionssætte dataløsninger, så vil du også skulle bidrage til at udstikke rammer og Best Practice for udvikling og forvaltning af løsninger. Vores mål er, at Miljøstyrelsens mange medarbejdere anvender både teknisk og økonomisk mest fordelagtige løsninger baseret på Azure Cloud komponenter.

Dit daglige arbejde sker i samarbejde med forretningsspecialister og projektledere i resten af styrelsens faglige enheder. Dine nærmeste kolleger i teamet består af Data Analytikere og Data Scientists.

Du kommer bl.a. til, at arbejde med:

  • Azure Cloud (f.eks. Data Lake Storage, Data Bricks, Data Factory, Synapse Analytics, Power BI) og API udvikling/integration.
  • At definere, opbygge og optimere data pipelines fra forskellige datakilder og levere det i en form, der kan bruges i analytiske processer.
  • At definere, opbygge og optimere datamodeller af forskellig kompleksitet med forståelse for standarder og standardisering Rådgivning af fagenhederne i valg af løsninger, funktioner, datamodellering m.m.
  • Bidrage til at definere og etablere standarder og Best Practice inden for udvikling af machine learning modeller og idriftsættelse af Phyton.

Hvem er du?
Vi forventer du har god erfaring med Phyton samt udvikling af Machine Learning modeller. Du har en relevant uddannelse, fx cand.scient., cand.it, MSC i Data Sciences eller på anden vis kan dokumentere de efterspurgte kompetencer. Du er nysgerrig af natur på de nyeste teknologier, rammeværk og metoder inden for dataudvikling. Vi fokuserer på at løse opgaver sammen og lære af hinanden, og du skal derfor være åben for at lære nyt og naturligt dele din viden og erfaringer med dine kollegaer.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • Kan være drivkraft i udbygningen af vores Azure setup som bl.a indeholder Data Factory og Data Lake. Og du har erfaring med SQL.
  • Har erfaringer med at arbejde med Azure Databricks.
  • Har erfaring med etablering af dataflows og versionering af data i forbindelse med udvikling og idriftsættelse. Du kan opbygge dataflows i Power BI.
  • Kan holde mange bolde i luften og skabe et godt samarbejdsklima, og er løsningsorienteret.
  • Du er god til såvel skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling.

Det er en fordel hvis du har en Certificering inden for Azure Data Solution og har erfaring med agil udvikling.

Vi tilbyder
Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø med engagerede kollegaer, med mulighed for at udvikle sig igennem udfordrende opgaver. Mulighed for at blive del af et hold med fokus på natur, miljø, teknologi og forandring. Vi sætter pris på godt samarbejde og har fagligt højt til loftet.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Ansættes du som konsulent, sker det i henhold til Lokalaftale i Miljøstyrelsen om arbejdstid for special- og chefkonsulenter og løn og vilkår for funktionsledere.

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.
Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3-5, 5000 Odense C.

Stillingen forventes besat snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Tina Malene Ørsted på tlf. 20 53 28 77 eller Kontorchef Simon Wang Thellesen på tlf. 20 26 98 46.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest den
24. oktober 2021.

Vi planlægger at holde samtaler i uge 44 eller 45.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at forberede en case.

Please let the company know that you found this position on this Job Board as a way to support us, so we can keep posting cool jobs.